Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Kompetensområden Konsulter

Matchande konsulter

Dessa konsulter har kompetenser inom Bokslut

Klicka på Konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.


Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

579

Projektledning, Team ledning, Releasemager Hela landet Tar uppdrag löpande

85

Sverige Tar uppdrag löpande

99

Analyser, utredningar, kravspecifikationer, projektledning, systemutveckling, programmering, systemadministration, underhåll och felsökning, tester, dokumentation, drift, systemkonfigurering (klient - server, felsökning. Specialtet utveckling i Cobol i IBM Stordatormiljö samt RPG programmering. Vad beträffar Cobol har jag även utbildning MicroFucus MainFrame Express och MicroFocus Revolve. Har utbildning i C, C++ och Java. Är utbildad på ett flertal MicroSoft produkter främst Win XP Pro och Win 2003 Server(främst SBS) och har erfarenhet av olika foremer av teknisk arbete i dessa miljöer såsom drift, installationer och felsökning. Stor erfarenhet, även som konsult, inom administration och ekonomi. Bl.a 2 års erfarenhet av administration av liv- och pensionsförsäkringar. Upp till 100 km radie från Stockholms C. Omgående.

267

SQL server+Access+VB+EXCEL+Redovisning Sverige Omedelbart (020523)

396

SAP R/3, bl a Ekonomimoduler (cert på FI-modulen). Även andra ekonomisystem, från PC-baserade till stordator. Jag har i huvudsak "verksamhetsprofil". Jag tar uppdrag löpande.

453

SAP R/3 CA/BC-tekniker / ABAP-programmering (speciellt HR men har även arbetat i andra moduler bl.a. FI/CO, MM, SD, IDOC, integration handatorer, uppgradering SPAU/SPDD, kundanpassnignar, lite BW, m.m). Även COBOL/MVS/IMS/DB2 och PC-miljö/nätverk/HTML/ASP-programmering/ACCESS/lite JAVA/Jacascript. Stockholm & Småland (södra/mellan Sverige, ev. Dan Heltid, deltid eller distans (fr.o.m. 2018-01-14)

435

Tar uppdrag löpande

547

Systemdesign, systemutveckling, projektledning, kravinsamling, förstudier, alla faser i systemutveckling och projekt Göteborg med omnejd Tar uppdrag löpande

561

Systemutveckling på stordator och PC miljö. PL/1 och Cobol programmering i MVS miljö (DL/1,IMS,CICS) samt i MicroFocus PC Cobol. Mycket bräd kunskap och erfarenhet av ekonomi- och resebyråsystem. Stor erfarenhet av avancerade företagsblankett framtagning i bland annat MS Office. Stockholm - Sverige - Ungern - Hela EU Tar uppdrag löpande

590

Projektledare, verksamhetsutvecklare, testledare, Sverige Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser