Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Konsult 596

Konsult 596

Specialitet Movex-java, Movex konfigurering, MovexDatabas, Javapeogrammering, Certifierad Java Programmerare
Erfarenhet 6 år java programmering
Utbildning examinerad Systemvetare 160 poäng Linköpings universitet, Gymnasieingenjör 4årig Teknisklinje Berzelius skolan Linköping
Geografiskt område Sverige
Tillgänglig Tar uppdrag löpande

Kompetenser
Access
Access-utbildning
Acrobat
Anti-Virus program
Användardokumentation
Backup
Brandvägg, Firewall
C
C++
Databas/Filhantering
Databaser
Databas-lösning
Datamodellering, Modellering
Datanät
Datasäkerhet, IT-säkerhet
Datorutrustning
Dokumentation/Information
Dreamweaver
EDI enligt UN/ EDIFACT
Excel
Felhantering
Genomförande av åtgärdsförslag
HelpDesk
HTML
HTTP
Hyresavisering
Indata/Utdata
Installation
Installation av programvaror
Installation av programvaror
Installation/ byte/ flytt av datautrustning
Internet-annonser
Internet-butiker
Internet-programmering
Internet-utbildning
Intranet,Extranet
IP
IT-Säkerhet
J++
J2EE
Java
Javaapplets
Javascript
Konvertering/Migrering
Kostnadsanalys
Kravspecifikation
Kundassistans (slutanvändarassistans)
Kvalitet
Larminstallationer
Linux OS
Movex
MS DOS
MS Windows 2000
MS Windows 95/98
MS Windows NT
MS Windows XP
MySQL
Netscape
Nätteknik
Objektorienterad systemutveckling
ODBC-Interface
Operativsysteminstallation
PC-sammanställning
PC-samordning, PC-samordnare
PC-uppgraderingar
PHP
Powerpoint
Programmering, programmerare, programspråk
Programvaror
Realtidssystem
Redaktör webbplats, Webbredaktör
Riskanalys
Service av PC-utrustning
SQL
Systemdokumentation
Systemförvaltning allt
Systemimplementering
Systemkvalitet, Kvalitetssäkring
Systemprogrammering
Systemspecifikation
TCP/IP, tcpip
Teknikspec
UML
Utredning
Webbdesign
Webbdesign, webbdesigner, webbutveckling
Webdesign
Verksamhetsanalys
Verksamhetsanalys för system
Verksamhetsstödjande-/Generella system
Word
Word-utbildning
X handhavande/Administration Utbildning
XML
Översättning
Översättning från engelska
Översättning till engelska

[ Markera konsult ]


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser